Recipiente para gardar algo

Acento diacritico definicion yahoo dating

Producir sons musicais

Completa os ocos do texto con b ou v. Non tivo valor para dicirllo. Clasifica estas palabras en primitivas ou derivadas.

Os posesivos indican a persoa gramatical e se hai un posuidor ou varios. Identifica o prefixo en cada palabra.

Tes que renovar o documento de identidade. Forma palabras novas engadindo os prefixos que corresponda.

Escribe un prefixo con h que falta en cada palabra. Le o texto seguinte e responde.

Producir sons musicais coa voz. Cambiei un xogo de ordenador que non usaba por unha pelota de baloncesto. Escribe un verbo da mesma familia de cada unha destas palabras. Usa o amarelo para os verbos en pasado, o vermello para o presente e o verde para o futuro.

Cambiei un xogo